Kilpailukutsu: Polar BMX Games 23.9.2018

 

Sunnuntai 23.9.2018 Helsingin Pyöräkrossiparkissa. Järjestäjänä BMX Helsinki
 

Ilmoittautuminen ( Kilpaluokat 17.9. )

Ilmoittautumiset seuroittain osoitteeseen: vilvaris @ gmail.com. Tiedoksi syntymäaika, kisanumero sekä luokka. Osallistumismaksu 10€/henkilö (kilpaluokat) maksetaan tilille BMX Helsinki: FI25 1215 3000 1050 18

Kuitti mukaan kisapaikalle jos maksu on tehty viime tipassa! Jälki-ilmoittautuminen 20€

Harrasteluokissa ei ilmoittautumismaksua. Harrasteluokan ajajat voidaan ilmoittaa samalla seuran kilpa-ajajien kanssa. Harrasteluokissa ajavilla tulee olla oma tapaturmavakuutus!

Ilmoittautumislomake on ladattavissa täältä: http://bmxracing.fi/baltic-sea-cup-helsinki-22-9-2018/
 

Kilpailuluokat

Kilpailussa noudatetaan UCI:n sääntöjä, järjestäjä pidättää oikeuden varsinkin luokkia koskeviin muutoksiin. Kilpailussa saa käyttää lukkopolkimia.
 

Miehet Pro 16+
Miehet 16+ 20” ja 24” yhdistetty
Naiset 16+ ja WE yhdistetty
Pojat -6, 7, 8-9, 10-11, 12-13, 14-15
Tytöt -7, 8-11, 12-15
 

Kilpailu-luokissa ei tarvitse lisenssiä. Jokaisella kuljettajalla on kuitenkin oltava oma tapaturmavakuutus. Kilpailu tapahtuu omalla vastuulla. 
 

Palkinnot:

 

Challenge-luokat: Sijat 1.-8., kaikille osallistujille mitali sekä tuotepalkinnot. Kaikki 12 vuotiaat ja alle olevat osallistujat saavat tuotepalkinnon.

Championships-luokat: 3 ensimmäistä ajajaa saa pokaalin, tuote- sekä rahapalkinnon. Miesten ja naisten Championship-luokkien voittajat saavat palkinnoksi Polar M450 pyöräilymittarin.

Palkintorahat muodostuvat Championship-luokan osallistumismaksuista sekä järjestäjältä +100€ WJ/WE ja 200€ MJ/ME
1. sija 50%;  2.sija 30%; 3.sija 20% 


 

Potkupyörät

Ei ennakkoilmoittautumista, riittää että tulette ajoissa paikalle, kokoontuminen n. 11.10. Kypäräpakko!
 

Mini BMX

Yhteislähtö 10” Mini BMX kuskeille. Lähtö ensimmäisen kummun päältä. Luokka järjestetään, jos ajajia on 5 tai enemmän.

 

Perheviesti

Perheviestin joukkueen muodostaa 2 saman perheen ajajaa, yksi aikuinen sekä yksi lapsi. Aikuinen ajaa kisassa 2 kierrosta ja lapsi yhden kierroksen. Samanlaiset ajopaidat molemmilla kuskeilla!
 

Aikataulu (arvio):

Perjantai 21.9.

18.00-20.00 Harjoitukset (5€)
 

Lauantai 22.9.

Baltic Sea Cup Finaali, ja 6. Annual Season Final @Pyöräkrossiparkki
 

Sunnuntai 23.9.

09.00-10.00 Kilpailutoimisto avautuu - ilmoittautumiset

10.00-11.00 lämmittely harraste sekä kisaluokille

  • 10-10.20 13 ja alle

  • 10.20-10.40 yli 13 vuotiaat

  • 10.40-11.00 Pro 16 +

10.30 Joukkueenjohtajien kokous

11.15 Potkupyörät

11.15 Motot kaikille luokille

Finaalit

n. 14.00 Mini BMX, Perheviesti.

n.14.30 Palkintojenjako

 

Tämä kilpailu on omana tapahtumana Pyöräkrossiparkin Facebookissa samoin Baltic Sea Cupin finaali

 

Race Invitation: Polar BMX Games

 

Sunday 23.9.2018 in Helsinki, Pyöräkrossiparkki. Organised by BMX Helsinki
 

Entries ( race classes by 17.9. )

Entires collectively by clubs at vilvaris @ gmail.com.  Note date of birth, race number and class. Entry fee 10 e/person (race classes) payable to: BMX Helsinki FI25 1215 3000 1050 18

Please bring the payment receipt to the race office if payment was made last minute! Late entry 20 eur.

Hobby classes without entry fee.  Please enter hobby rider together witgh race class entries to the above email address. All Hobby riders should have accident insurance.

Please find entry sheet here: http://bmxracing.fi/baltic-sea-cup-helsinki-22-9-2018/

Race classes

The competition will honor UCI rules, organiser will with hold the right to make changes and amendments especially to race classes. Clip pedals allowed.

Men Pro 16+
Men 16+ 20” ja 24” combined
Women16+ and WE combined
Boys -6, 7, 8-9, 10-11, 12-13, 14-15
Girls -7, 8-11, 12-15

Race classes without licence. All riders must have accident insurance. Race with own risk.

Prizes:

Challenge categories: 1.-8. place riders in all categories will receive medals and product prizes All riders 12 and under will receive product prizes.

Championships categories: first 3 riders will receive cups, product prizes and prize money. The winner of men  and women category will receive a Polar M450 cycling monitor.

Prizemoney comes from championships riders’ registration fees, plus 100.-EUR for WJ/WE and 200.-EUR for MJ/ME from organizing committee.  1st place 50 %;  2nd place 30%; 3rd place 20% 

 

Balance bikes

No registration necessary. Please just show up in time for the race at 11:10 pm.

Mini BMX

Collective start for 10'' mini BMX riders. Start from first feature – finish line. This class will be run if minimum of 5 entries.

 

Family relay

Family relay Teams of 2 formed by one parent and one child from the same family. 2 laps for the parent, 1 lap for the child. Same jersey for both riders!

Program (estimate):

Friday 21.9.

18.00-20.00 Practice (5€)

Saturday 22.9.

Baltic Sea Cup Final, and 6. Annual Season Final @Pyöräkrossiparkki

Sunday 23.9.

09.00-10.00 race office open – checking entries

10.00-11.00 warm -up hobby and race classes

  • 10-10.20 13 and under

  • 10.20-10.40 over 13 yrs

  • 10.40-11.00 Pro 16 +

10.30 Team Manager meeting

11.15 Balance bike race

11.15 Motos for all classes

Finals

ca. 14.00 Mini BMX, Family relay.

ca.14.30 Prize giving ceremony

 

The race will have its own event in Pyöräkrossiparkki Facebook-page, together with Baltic Sea Cup Final